Regulamin Oddziału mundurowego "Garda"

 

Oddział mundurowy „Garda”, zwany dalej „Oddziałem Garda”, jest oddziałem działającym przy Stowarzyszeniu Proobronnym „GARDA”. Zajmuje się szkoleniem w obszarze szeroko pojętej wiedzy i praktyki z zakresu wojskowości dla dorosłych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie Oddziału Garda przygotowywani są do funkcjonowania
w hipotetycznych warunkach konfliktu zbrojnego, okupacji Państwa Polskiego, zawirowań
i kryzysów społecznych oraz ekonomicznych naszego kraju. Członkowie Oddziału Garda mają zdobyć wiedzę, jak w ekstremalnie ciężkich warunkach włączyć się w obronę granic naszej Ojczyzny, broniąc Jej niepodległości oraz jak otoczyć opieką swoją rodzinę, bliskich
i samych siebie.

Oddział Garda chce uczyć swoich członków posługiwania się bronią palną, taktyki czarnej
i zielonej, pierwszej pomocy medycznej, sztuki walki wręcz, nawigacji, umiejętności radiotelekomunikacji, a także zdyscyplinowania oraz działania w zespole, co w bezpośredni sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszym Państwie.Rozdział I. Umundurowanie i oporządzenie

1. W Oddziale Garda panuje unifikacja umundurowania i oporządzenia.
2. Oddział Garda przyjął do użytkowania jako podstawowe i obowiązkowe:
- umundurowanie polowe w kamuflażu wz. 93 „Pantera” - noszone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354);
- wojskowe lub taktyczne buty z cholewą za kostkę, w kolorze czarnym lub piaskowym;
- czapki patrolowe, kapelusze, chusty, w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub kolorze olive/khaki.
3. Dopuszcza się używanie: mundurów, combat-shirtów, kompletów gore-tex dowolnego kroju oraz producenta.
4. Na specjalne okazje, tj. obchody świąt i uroczystości oraz zaprzysiężenia nowych członków obowiązuje beret w kolorze zielonym, składany na prawą stronę.
5. Za podstawowe obowiązujące oporządzenie Oddział Garda przyjął:
- modułowe kamizelki i pasoszelki w systemie molle z dowolnym układem i rodzajem ładownic oraz kieszeni, w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub kolorze olive/khaki - do przenoszenia wyposażenia i magazynków;
- hełmy kevlarowe.
6. Dopuszcza się wyposażenie dodatkowe, tj.: pokrowce, ochraniacze, inne nakrycia głowy,
w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub kolorze olive/khaki.

Rozdział II. Repliki broni

Oddział Garda jako środków pozoracji walki w terenie używa pneumatycznych replik broni palnej ASG, na kompozytową amunicję kalibru 6 mm.

Rozdział III. Logo Oddziału Garda

Emblemat Oddziału Garda posiada kształt tarczy w kolorze czarnym i zielonym z białą lamówką. Nad emblematem widnieje łukowaty pasek w kolorze czarnym z białym napisem „GARDA” i białą lamówką. Na środku emblematu pod skosem umieszczony jest biały napis „SILVA NOSTRA DOMUS EST”. W górnym lewym rogu znajduje się biały pysk wilka, w prawym dolnym rogu znajduje się biały nóż z szarą rękojeścią skierowany ostrzem do dołu.

 

Rozdział IV. Punkty karne

1. Członkom Oddziału Garda nalicza się punkty karne:
- za nieusprawiedliwioną nieobecność na treningu wewnętrznym - 2 pkt;
- za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniach lub manewrach zewnętrznych - 1 pkt;
- za brak dyscypliny - 1-3 pkt;
- za niewykonanie rozkazu - 4 pkt.
2. Punkty karne można redukować poprzez:
- obecność na treningu, uroczystościach, szkoleniach, manewrach - o 0,5 pkt;
- wyjątkowe zaangażowania w działalność Oddziału Garda - o 1 pkt.
3. Naliczenie punktów karnych skutkuje:
- 5 pkt - zawieszenie na najbliższych szkoleniach lub manewrach zewnętrznych;
- 6 pkt - zawieszenie we wszystkich eventach (oprócz treningów wewnętrznych);
- 20 pkt - usunięcie z Oddziału Garda.
4. Działanie na szkodę Oddziału Garda będzie skutkowało udzieleniem nagany. W przypadku otrzymania drugiej nagany w okresie krótszym niż 1 roku nastąpi usunięcie z Oddziału.

Rozdział V. Prawa i obowiązki członka i rekruta

1. Członkiem Oddziału Garda (operatorem) może zostać osoba, która przeszła proces rekrutacji
i zdobyła pozytywną opinię Dowództwa i Zarządu Stowarzyszenia Proobronnego „GARDA”.
2. W wyjątkowych okolicznościach, tj.: w przypadku chorób, wypadku lub innych problemów, członkowi oraz rekrutowi przysługuje urlop. Aby uzyskać urlop należy złożyć pisemny wniosek skierowany do Dowództwa. Członkowi, któremu udzielono urlopu nie nalicza się punktów karnych.
3. Za frekwencję na poziomie 90% w skali pół roku Członkowi Oddziału Garda przysługuje wyróżnienie.
4. Nieobecność spowodowana ważnymi zdarzeniami losowymi, bądź trudną sytuacją rodzinną lub zdrowotną jest uznawana za usprawiedliwioną.


Rozdział VI. Rekrutacja

1. Osoba zainteresowana dołączeniem do Oddziału Garda musi mieć ukończone 16 lat i złożyć podanie, którego wzór jest dostępny na internetowym forum www.gardagarwolin.fora.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Proobronnego „GARDA”.
2. Małoletni w wieku od 16 do 17 lat (ukończone) są zobowiązani przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Kandydat musi zaliczyć test sprawnościowy, na który składają się:
- brzuszki (30 w czasie 1,5 min.),
- pompki (20),
- bieg na 1500 m w czasie 15 min.,
oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.
4. Po zaliczeniu testu sprawnościowego adept uzyskuje status rekruta i zostaje skierowany na szkolenie unitarne, które trwa 6 miesięcy.
5. Rekrut zobowiązany jest skompletować minimum sprzętowe, na co składa się:
a. mundur w kamuflażu wz. 93 „Pantera”;
b. oporządzenie podstawowe:
- kamizelka i pasoszelki do przenoszenia ładownic (w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub kolorze olive/khaki) w systemie molle,
- replika broni palnej ASG, na kompozytową amunicję kalibru 6 mm,
- minimum 5 magazynków low/mid/Real cap do posiadanej repliki,
- kapelusz lub patrolówka (w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub kolorze olive/khaki),
- osłona szyi - arafatka lub szal sorgo,
- rękawice taktyczne (najlepiej w kolorze olive)
- farby maskujące,
- manierka,
- karty CCS,
- okulary taktyczne i gogle balistyczne,
- apteczka osobista (IFAK),
- opatrunek osobisty x2,
- oryginalna opaska zaciskowa typu CAT (staza),
- kompas;
c. oporządzenie biwakowe:
- śpiwór do minimum -10°C,
- karimata oliwkowa lub inna, z pokrowcem w stonowanych barwach,
- menażka,
- niezbędnik,
- kuchenka na paliwo stałe lub żelowe, np. ESBIT,
- pałatka lub poncho (w kamuflażu wz. 93 „Pantera”).
6. Rekrutom nalicza się punkty karne:
- za brak dyscypliny - 1-4 pkt,
- za nieusprawiedliwioną nieobecność na treningu, szkoleniu, manewrach lub innym ważnym wydarzeniu - 2 pkt.
7. Redukcja punktów karnych następuje poprzez:
- udział w inicjatywie publicznej - 1 pkt,
- wybitną aktywność i zaangażowanie w działaniu - 1-2 pkt.
8. Naliczenie punktów karnych skutkuje:
- 6 pkt - zawieszeniem we wszystkich eventach (oprócz treningu wewnętrznego),
- 10 pkt - usunięciem z procesu rekrutacji.
9. W sprawach uczestnictwa rekruta na szkoleniach i manewrach zewnętrznych, decydujący głos ma Zarząd Stowarzyszenia Proobronnego „GARDA”.
10. Działanie na szkodę Oddziału Garda będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem
z procesu rekrutacji.
11. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia unitarnego i zaliczeniu testu końcowego następuje złożenie ślubowania, rekrut otrzymuje naszywkę polową i staje się członkiem Oddziału Garda.
12. Rekrut musi uzyskać rekomendację Dowództwa Oddziału.